RI&E

Bij het opsporen van risicovolle situaties kunnen de volgende vragen worden gesteld:  
Vragen

Criteria

Toelichting

Wat is de functie van het gebruik van kleuren?

 
 • Zichtbaarheid
 • Onderlinge samenhang
 • Signaalwaarde
 • Herkenbaarheid

Is de kleur in overeenstemming met het te geven signaal

(bijvoorbeeld groen licht onder) ?

Zijn er naast kleur nog andere kenmerken, die bijdragen aan zaken als herkenbaarheid en onder­­scheiding?

 
 • Vorm
 • Afmeting
 • Licht
 • Tekst
 • Geluid
 • Neen, geen andere kenmerken

Als er geen andere kenmerken aanwezig zijn, is het ook gevaarlijk voor mensen met normale kleurzin. Bijvoorbeeld in het donker: dan ziet iedereen zwart-wit.

Hoeveel kleuren zijn nodig voor codering?

 
 • < 5
 • 6 – 10
 • > 10

Het gebruik van meer dan 10 kleuren zal bijna altijd een probleem opleveren.

Bron: NPR 7022   Voor meer informatie kunt u contact opnemen: info@kleurenblind.eu
Voor het uitvoeren en/of toetsen van de bedrijfs RI&E