Literatuur

– Alphen, W.J.T. van, e.a. (2010), Leren van ongevallen. Een overzicht van analysemethodieken. SDU, Den Haag

– Alphen, W.J.T. van (2012) Ongevallenonderzoek. De eerste stap in het leren van ongevallen. Arbo Informatie 43, SDU

– Barbur, J. e.a. (2009), Minimum Color Vision Requirements for Professional Flight Crew, Part III: Recommendations for New Color Vision Standards, Federal Aviation Administration

– Biesboer, F. (2012) Lichtomschakeling. In: De Ingenieur nr. 20/21, pag. 37

– Boer, P. de, (2013) Blindvaren op kleuren. Een onderzoek naar de relatie tussen kleurzin-stoornissen en mogelijke ongevallen. PHOV, scriptie HVK

– Boer, P. de, (2015) Blindvaren op kleuren, Artikel in NVVK-info

– Brink, E. van den. (2012) Baansysteem verandert in boordsysteem. In: De Ingenieur nr. 20/21, pag. 23

–  Brinker, J. den & Schepers, P. (2011) What Do Cyclists Need to See to Avoid Single-Bicycle Crashes?, In: Ergonomics, Vol. 54, No. 4 pag. 315-327

–  Clair St. Kassia, (2017) Het geheime leven van kleuren., Meulenhoff

– Coenen–van Vroonhoven, E.J.C., et al, (2010) JGZ richtlijn. Opsporing visuele stoornissen 0–19 jaar. RIVM, rapport nummer 295001014/2010

–  Crow 132 (2009) Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water

– Causse, J-G. (2014) De verbazingwekkende invloed van kleuren. Uitgeverij Kosmos

–  Eijk, V. van, & anderen (2013), De menselijke fout, zijn we allemaal gelijk? In: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2013-01 supplement, pag. 151-158

– Europese Unie (2007) Richtlijn inzake het certificeren van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturenrichtlijn 2007/59/EU

– GGD Flevoland, (2009) Kleurenblind, Informatie en tips voor ouders en verzorgers– ICAO (2012) Manual of Civil Aviation Medicine, paragraaf 11, pag. 372–278

– Hoogendoorn, M. (2016) Veiligheid in een ogenblik. Scriptie PHOV

– Jordans, M. (2012) Architectuur door andere ogen. Uitgeverij de Kunst in samenwerking met Stichting Zilvergrijs en Bartiméus

– Klaver, I. (2007) Kleurenblindheid in het onderwijs. Scriptie Pabo, Dronten

–  Kolk, A. van der (2013) Medische informatie en onderzoek naar incidenten: Tijd voor modernisering van het medisch beroepsgeheim?!, In: Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2013-01 supplement, cd

–  Köhler, W. (2010) Gevarensignalering moet ook voor kleurenblinden duidelijk zijn. In: NRC Handelsblad, Wetenschap en onderwijs, 10 maart

-Lindhout, P. (2009) Taalproblemen bij BRZO- en ARIE bedrijven, een onderschat gevaar? Een verkennend onderzoek naar het raakvlak tussen taalproblemen en zware ongevallen. Bijlage 10. Pag. 26-27. TU-Delft/MoSHE

-Ministerie van VWS (2003) Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

– Mollon, J.D. & Cavonius, L.R. (2012), The Lagerlunda Collision and the Introduction of Color Vision Testing, in Survey of ophthalmology, nummer 57

– Nederlands Normalisatie-instituut (2005) NPR 7022 Functioneel kleurgebruik – Aanpassing aan kleurzin-stoornissen. NNI, Delft

– Nederlands Normalisatie-instituut, NEN 3011. Veiligheidskleuren en –tekens. 

– Nederlands Normalisatie-instituut (2011) Normen om kleuren beter herkenbaar te maken voor kleurenblinden. Artikel op website nen.nl, 22 november

– Nieuw Amerongen, J. van (2013) Visuele illusies, In: Weet, februari , pag. 16-18

– Noothoven van Goor, M. en Spittje, H., (2007) Ontwerpers en wegbeheerders moeten kleur bekennen. In: CROWetcetera nr. 7, pag. 12-15

– Noothoven van Goor, M. (2011) Kleurenblindheid, in Veiligheid, juli/augustus

– Onderzoeksraad voor Veiligheid (2005), Door rood rijden op Amsterdam CS (24 mei 2004), Den Haag

– Nu.nl, (2013) Honden blijken niet kleurenblind

– Oudenampsen, D. & Flikweert, M. (2010) Een onnodige handicap. Maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden. Verwey-Jonker Instituut

– Peereboom, K.J. & Scheijndel, P.A.M. van. (2013) Handboek Ergonomie / Human Factors, Vakmedianet, Alphen aan den Rijn

– Schaik, L. van, Een kind met kleurzin-stoornis (Kleuteronderwijs) 2013

– Sluiter, J.K. & Frings-Dresen, H.W. (2006) Aanstellingskeuring en Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) voor de Brandweersector

– Spittje, H. (2007) Kan een dynamisch wegkantsysteem rijgedrag beïnvloeden? In: CROWetcetera nr. 7, pag. 12-15

– Stephen, C.A. (2009) Design for All, In: Iris, jaargang 2, nummer 3.

– Stekelenburg – Van Helem, I., (2012) Ik zie alles-zwart wit [totaal kleurenblind, achromatopsie]

– Uvijls, A. (1998) Kleurzien en kleurzin-stoornissen voor de practici. Kugler Publications, ’s Gravenhage

– Velzen, T. van (2012) Vijf jaar vertraging. Fyra geremd door gebrek aan systeemintegratie. In: De Ingenieur nr. 20/21, pag. 16-25

– Vollenbroek, J. (2005) Werkboek Foutenmanagement, Human Error Consultancy, Oldenzaal

– Vollenbroek, J. (2009-A) Ik zie ik zie wat jij niet ziet. In: Arbo nr. 9, pag. 32-33

– Vollenbroek, J. (2009-B) Zoek de verschillenIn: Arbo nr. 10, pag. 36-37

– Vollenbroek, J. (2012) Leren van fouten kan meer opbrengen. Human Error Consultancy, Oldenzaal

– Voorde, G. ten (2010) Bijna in botsing met een straaljager. Blindheid voor kleuren belemmert contacten. In: Reformatorisch Dagblad, 22 juni

– Vandenecker, S. (2010), Kleurenblindheid en kleurbepaling bij tandartsen. Masterproef, Universiteit Gent

– Vanhoorne, M. (1992) Invloed van milieufactoren op het kleurenzien. In: VWVA, Problemen van Arbeidsgeneeskunde, nr. 27, pag. 132-152

– Walraven, J. (2002) Kleurenblind. Zien en toch niet zien. Blind Color, Arnhem

– Weide, R. van der & anderen (2012) Treinongeval Amsterdam WesterparkHuman Factors aspecten machinist. Rapport 3481A, Intergo

– Wickens, C.D. (2004) An introduction to Human Factors Engineering, second edition, Pearson Education, New Jersey

– Wildenberg, M. van den (2002) Bewust bouwen. Hoe kan een prettige leef-, woon- en werkruimte voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking gecreëerd worden waarin zij optimaal kunnen functioneren