Foto vd maand; april 2020

Rood en groen zijn zelfs in de Arbeidsomstandighedenregeling wettelijk vastgelegd als het gaat om veiligheidssignalering. Jammer dat hier niet iemand met een kleurzin-stoornis bij betrokken is geweest.