Foto vd maand; juni 2014

De heer Van Leeuwen kocht een nieuwe Kia. Hieronder foto’s van het dashboard cq display.
Hij heeft moeite met het lezen van het centrale display en de naald en rode strepen van de snelheidsmeter.
Volgens de importeur is hier niets aan te doen… Mijns inziens een typisch voorbeeld onjuist ontwerp. Door een fout fabrikant loopt gebruiker extra gevaar tijdens auto rijden!

Kia kleurzin-stoornis kleurenblind
Kia dashbord niet leesbaar voor kleurenblinde – 1
Kia dashboard slecht leesbaar
Kia dashbord niet leesbaar voor kleurenblinde – 2
Kia zwart op rode achtergrond problemen kleurenblinde
Kia dashbord niet leesbaar voor kleurenblinde – 3