Pure discriminatie

Een jongeman met een kleurzin-stoornis mailde me deze week het volgende: “Ik heb een voorkeuring bij defensie gehad.  Van de keuringsarts kreeg ik te horen dat er geen enkele kans is binnen defensie om een baan te vinden. Daarna heb ik contact gehad met een keuringsarts binnen de scheepvaart, ook daar maak ik geen kans, het kleurenzien moet ook hier ongestoord zijn.”

Het is ongelofelijk dat de overheid op deze manier mensen discrimineert, dit is op grond van de ‘Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ namelijk helemaal niet toegestaan!