Uit de oude doos – 1923

Onze zoon vond op een rommelmarkt een krant ‘De Dag – geïllustreerd weekblad voor Nederland’ van 29 september 1923. Daarin stond een artikel over de werking van het oog en in het bijzonder iets over ‘kleurenblindheid’. Wat mij trof is dat de auteur schreef: “In dit verband blijkt, dat de signaallichten bij de spoorwegen slecht gekozen zijn: rood: onveilig’ groen: veilig; want juist de ongevoeligheid voor deze kleuren komt het meest voor’. Tot zover kan ik hem volgen, maar dan komt hij met enkele zeer vreemde aannames: “Nu worden de machinisten wel aan een zeer nauwkeurig onderzoek onderworpen, maar het kan altijd gebeurden [hoezo? het gaat hier om een erfelijke afwijking, PdeB], dat zo iemand in den tijd tussen twee onderzoekingen in, door de kleurenblindheid bezocht wordt [is dat een zelfstandig fenomeen?, PdeB], en dan kunnen vreeselijk dingen er het gevolg van zijn.”
Inmiddels 100 jaar later is voor dit laatste nog geen enkel bewijs gevonden. Het hele artikel vind je hieronder.