Foto vd maand; maart 2024

Op een daktekening van een nieuwbouwpand kwam ik de tekst “onvoldoende valhoogte” tegen: onleesbaar – rood op zwart. Terwijl dit wel een heel belangrijke mededeling is – iemand kan alsnog doodvallen als hier geen hek wordt geplaatst. Het hek stond trouwens ook niet op de tekening. Tekening voldoet in het geheel niet aan de wet: arbeidshygiënische strategie. Bronaanpak – collectieve voorzieningen – individuele voorzieningen en als dat allemaal niet mogelijk is pas persoonlijke beschermingsmiddelen.