Negeren rode kruizen

Hoezo afpakken rijbewijs. Ga inderdaad zoals een van de respondenten aangeeft eens uitzoeken wat de oorzaak is. Een van de oorzaken kan zijn dat mensen een kleurzin-stoornis hebben. Daarnaast is het een illusie om te denken dat rode kruizen bescherming betekenen voor wegwerkers en hulpverleners. De arbeidshygiënische strategie geeft aan: 1) bronaanpak, 2) collectieve bescherming, 3) individuele bescherming, 4) persoonlijke beschermingsmiddelen. En als dat allemaal niet werkt kun je nog iets visueels doen… Laat RWS ook in dit opzicht kijken naar verplaatsbare barriërs. Zie artikel op bronaanpak.